جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور  
بخش "قوانين و مقررات "

 صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران

مصوب ۲/۷/۱۳۵۸
 
ماده ۱ ـ به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود اماكن‌و محلهائي نظير دفتر كار شركتها و مؤسسات محل رستوران‌، تريا،فروشگاه‌، غرفه‌، كيوسك‌، زمين و غيره را در فرودگاههاي كشور بااحراز ارتباط با فعاليتها و نيازمنديهاي هواپيمائي كشوري حسب‌ضرورت به تشخيص خود، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجدشرايط به اجاره واگذار نمايد.
تبصره ـ ترتيب‌، نحوه و شرايط واگذاري به‌موجب آئين‌نامه‌اي‌خواهدبود كه ظرف‌يكماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله سازمان‌هواپيمايي كشوري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲ ـ واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاه‌ها،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ۱۳۵۶ و قانون‌محاسبات عمومي و آئين‌نامه‌هاي مربوط نبوده و از نظر تخليه وتغييرات‌، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هرگونه‌تغيير به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمائي كشوري‌، دادستان‌شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادرمي‌نمايد.
تبصره ـ سازمان هواپيمايي كشوري ضرورت تخليه رابه‌منظور بررسي‌، در يك هيأت سه نفري كه اعضاي آن از طرف وزيرراه تعيين‌مي‌گردد، باذكرجهت وعلت‌، مطرح‌ودرصورت‌تأييد هيأت‌،تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيأت به اكثريت مناط اعتبار است‌.

ماده ۳ ـ اين قانون نسبت به كليه اماكن و محل‌هائي كه قبلاً درفرودگاههاي كشور واگذار گرديده يا در تصرف و اختيار اشخاص قراردارد اعم از اين‌كه به‌موجب قرارداد باشد يا به‌صورت ديگري نيزتسري داده مي‌شود و كليه قراردادهاي مربوط ملغي اعلام واستفاده‌كنندگان از محلها و اماكن فرودگاهها مكلفند حسب موردمحل را تخليه و يا آن دسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروري‌تشخيص داده شود بر طبق اين قانون و آئين‌نامه مربوط ظرف دو ماه‌با سازمان هواپيمايي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند


© انتشار مطلب فقط با ذكر منبع مجاز است 

بالاي صفحه

.
 
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌
انواع اموال
عقود معينه مختلفه‌
اختيارات قانوني مدير ساختمان
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌
قانون تملك آپارتمان ها
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره
قانون محل مطب پزشكان‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
جرائم مربوط به معاملات املاک
نحوه صدور چک در معاملات مسکن
تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56
قانون روابط موجر و مستاجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌