جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني  
بخش "قوانين و مقررات "

 صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران

مصوب ۷/۸/۱۳۵۸

ماده واحده ـ كليه اجاره‌بهاي خانه‌هاي استيجاري كه به عنوان‌محل مسكوني به اجاره واگذار شده و مستأجر از عين مستأجره به‌صورت مسكن استفاده مي‌كند از تاريخ اول آذر ۱۳۵۸ شمسي‌بيست درصد تقليل داده مي‌شود. تبصره‌۱ ـ موجرين و مستأجرين خانه‌هاي مسكوني كه بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شمسي نسبت به مال‌الاجاره توافق كرده و ميزان‌اجاره‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمي و عادي و يا ميزاني كه بين‌طرفين بطور شفاهي مقرر و يا عمل شده است تقليل داده باشندبراي طرفين معتبر مي‌باشد، مگر اينكه مورد اعتراض مستأجر قرارگيرد كه در اين صورت مي‌تواند ميزان اجاره‌بها را از مبلغ قيد شده دراسناد رسمي و عادي و توافقات قبلي تا بيست درصد كاهش دهد. تبصره‌۲ ـ موجريني كه تنها محل درآمدشان وصول‌مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع ميزان اجاره‌بهاي دريافتي آنان‌در ماه از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند از تاريخ تصويب اين قانون تاسي هزار ريال آن از پرداخت ماليات مستغلات موضوع ماده ۲۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ معاف خواهندبود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ريال مشمول پرداخت ماليات‌موضوع ماده ۲۰ قانون بوده و در صورتي كه از پنجاه هزار ريال‌تجاوز كرد مشمول معافيت نخواهد بود. تبصره‌۳ ـ حكم اين قانون مانع از اجراي مفاد ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر نخواهد بود. ساير مقررات قانون روابط‌موجر و مستأجر مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۶ به قوت خود باقي است وساير قوانين در آن قسمت كه مغاير با اين قانون باشد ملغي‌الاثرمي‌باشند.


© انتشار مطلب فقط با ذكر منبع مجاز است 

بالاي صفحه

.
 
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌
انواع اموال
عقود معينه مختلفه‌
اختيارات قانوني مدير ساختمان
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌
قانون تملك آپارتمان ها
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره
قانون محل مطب پزشكان‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
جرائم مربوط به معاملات املاک
نحوه صدور چک در معاملات مسکن
تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56
قانون روابط موجر و مستاجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌