جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56  
بخش "قوانين و مقررات "

 صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران

آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر - ۵۶
مصوب ۱۳۵۶

در اجراي ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌۱۳۵۶، آيين‌نامه زير تصويب مي‌شود:
ماده ۱ ـ كارشناساني ممكن‌است به‌كارشناسي‌در امور مربوط به‌قانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند كه داراي شرايط زيرباشند:
۱ ـ پروانه كارشناسي آنها مربوط به امور مذكور در قانون روابط‌موجر و مستأجر باشد.
۲ ـ حداقل پنج سال از تاريخ صدور پروانه كارشناسي آنهاگذشته باشد.
۳ ـ سابقة محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته به علاوه‌طي دو سال منتهي به‌زمان انتخاب هيچگونه محكوميت انتظامي‌نداشته باشند.
ماده ۲ ـ اداره فني وزارت دادگستري هر دو سال يكبار در بهمن‌ماه اسامي كارشناسان واجد شرايط هر حوزه را با توجه به ضوابط‌مذكور در ماده فوق تهيه مي‌كند.
ماده ۳ ـ كميسيوني مركب از رئيس كل دادگاه استان مركز ورئيس كل دادگاه شهرستان تهران و مدير كل قضايي و مدير كل دفترتشكيلات و بودجه و رئيس اداره فني وزارت دادگستري پس ازبررسي گزارش اداره فني اسامي كارشناسان لازم مربوط به هر حوزه‌را تعيين مي‌كند و اداره فني قبل از پايان سال صورت اسامي آنان رابه‌دادگاهها اعلام مي‌نمايد.
ماده ۴ ـ نام هريك از كارشناسان منتخب كه محكوميت‌انتظامي پيدا كند از صورت مزبور حذف مي‌شود و اين حذف نام‌هم بوسيله اداره فني به دادگاههاي حوزه قضايي مربوط اعلام‌مي‌گردد.
ماده ۵ ـ حق‌الزحمه كارشناسان در دعاوي موجر و مستأجر ازطرف دادگاه با توجه به كميت و كيفيت و شرايط كار و خواسته‌دعوي در حدود تعرفه زير تعيين خواهد شد:
الف ـ براي تعيين اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن ميزان اجاره ازسه هزار ريال تا يكصد و بيست هزار ريال‌.
ب ـ در مورد تعميرات از پنجهزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال‌.
پ ـ در مورد تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت از ششهزار ريال‌تا دويست هزار ريال‌. 


© انتشار مطلب فقط با ذكر منبع مجاز است 

بالاي صفحه

.
 
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌
انواع اموال
عقود معينه مختلفه‌
اختيارات قانوني مدير ساختمان
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌
قانون تملك آپارتمان ها
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره
قانون محل مطب پزشكان‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
جرائم مربوط به معاملات املاک
نحوه صدور چک در معاملات مسکن
تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56
قانون روابط موجر و مستاجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌